Media monitoring

Zastupljenost u Medijima

Specijalizovane aplikacije

SAZNAJ VIŠE
ClipBASE
 • Analiza Klijenta - ClipBase
  ClipBASE

  Zastupljenost

  Internet i štampani mediji moćno su sredstvo u predstavljanju i izveštavanju o vašem poslovanju i prikazivanju vaše poruke javnosti. U doba Interneta, štampani mediji ostaju primarni izvor profesionalno generisanog sadržaja. Ono što se danas pojavljuje u štampanim medijima, ponavlja se na internet stranicama i društvenim mrežama. Televizija ima veoma veliku gledanost i uticaj na javno mnjenje, a radio i dalje zauzima važno mesto među faktorima koji doprinose oblikovanju javnog mnjenja.

  Zbog toga je praćenje medija ključno sredstvo za sagledavanje šta se i na koji način objavljuje o vašoj kompaniji, vašem poslovanju i proizvodima ili uslugama, partnerima, konkurentima itd. Omogućava vam delovanje u realnom vremenu kako biste zaštitili i razvili svoj posao.

  Postoji velika potreba za praćenjem objava na Internetu, jer pretraživači ove sadržaje indeksiraju i čuvaju tako reći večito i pojavljuju se u pretragama kada se najmanje očekuje.

  Analiza medijskih objava pokazuje vam kako je kompanija predstavljena u medijima i ističe činjenice koje negativno utiču ili poboljšavaju njenu medijsku sliku. Takođe možete da imate pregled medija i novinara koji su najviše zainteresovani za vašu kompaniju ili poslovanje.

  Mi uz pomoć naše specijalizovane aplikacije ClipBASE možemo da vam pružimo statističke izveštaje, kvallitativnu analizu i kvantitativni izveštaj o prisutnosti u medijima i načinu na koji ste predstavljeni.