Media monitoring

Dostavljanje

Specijalizovane aplikacije

SAZNAJ VIŠE
ClipBASE
 • Analiza Klijenta - ClipBase
  ClipBASE

  Dostavjanje

  Urađeni medija kliping - objave iz štampe, sa Interneta, video klipovi iz TV emisija i radio priloge, kao i prateće analize i statističke izveštaje dostavljamo u formatu koji vam najviše odgovara. Statistički i analitički izveštaji o temama koje definiše klijent trebalo bi da mu pomognu da bolje predvidi potencijalne rizike ili moguće poslovne prilike i da dobije kvalitativnu dokumentaciju za donošenje strateških odluka.

  Forme isporučivanja klipinga:

  o Postavljanje direktno na server
  o Putem standardnih FTP-servera
  o Slanje e-mailom
  o Dostavljanje na CD-u
  o Odštampano na papiru formata A4.

  Zavisno od zahteva i potreba klijenta dostavljanje urađenog klipinga može da bude svakog dana u radno vreme, nedeljno - bilo kog dana ili jednom - na kraju meseca. Dostavljanje, pre svega, zavisi od brzine koju zahteva klijent. Svakodnevno se obavlja isključivo elektronskom poštom, odnosno, postavljanjem na server. U drugim slučajevima na adresu klijenta dostavu obavlja pošta ili kurirska služba.