Media monitoring

Analiza PR Aktivnosti

Specijalizovane aplikacije

SAZNAJ VIŠE
ClipBASE
 • Analiza Klijenta - ClipBase
  ClipBASE

  Analiza PR Aktivnost

  Praćenje medija je presudno za uspeh PR-a. Razlog je taj što, kada su u pitanju odnosi s javnošću apsolutno morate da znate šta se događa, ne samo o načinu na koji se vaša kompanija ili poslovanje predstavlja i doživljava, već i sa svim ostalim. Morate da znate šta vaša konkurencija radi i kuda ide vaša branša. Praćenje medija pruža to znanje.

  Praćenje medija može da vam pomogne da prepoznate potencijalne krize i ublažite štetu brzim i inteligentnim odgovorom. Takođe je od suštinske važnosti u stvaranju efikasnog plana upravljanja reputacijom, koji vam omogućava da budete proaktivni, a ne samo reaktivni.

  Kad znate šta se objavljuje o vama, možete da odgovorite promišljeno, povećavajući tako svoju transparentnost, autentičnost i pozitivne odnose. Rezultat je bolja reputacija.

  Kompanije ulažu mnogo novca u odnose s javnošću i sve više traže dokaz da se njihov novac dobro troši. Monitoring i analiza medija mogu da pomognu u odgovoru na to pitanje - a sagledavanje šta deluje može da doprinese u odlučivanju o usmeravanju budućih napora i ulaganja u PR.

  Imajući to u vidu razvili smo poseban program kao deo aplikacije ClipBASE koji može da izračuna PR vrednost (izraženu u evrima) objavljenih tekstova u štampi, na Internetu, kao i priloga u elektronskim medijima.